Phương thức thanh toán

Thanh toán tại cửa hàng

  • Bước 1: Khách hàng xem sản phẩm trên web.
  • Bước 2: Khách đặt hàng sản phẩm
  • Bước 3: Khách vào giỏ hàng để xem thông tin đặt hàng
  • Bước 4: Tiến hành đặt hàng, nhập các thông tin cần thiết
  • Bước 5: Khách đển cửa hàng để xem hàng và thanh toán tại cửa hàng
The mass density of an object is simply its help me do my homework mass divided by its volume.
zalo-chat

Call Now